Enstemmig vedtak om Gamlebyen ring

Trikken blir liggende rundt Middelalderbyens mest
sårbare områder. Ekebergbanens to linjer tar hver sin streng fra Oslo S: den ene følger traseen rundt Middelalderparken med Vannspeilet; den andre følger Schweigaards gate – Oslo gate som i dag. I tillegg tar en av byens øvrige trikkelinjer en loop om ringen. Det gir fordoblet kapasitet på begge strenger. Loopmuligheten (Gamlebyen ring) vil også være nyttig ved avvikssituasjoner – planlagte og uforutsette.

En samlet samferdsels- og miljøkomité gikk 12. januar 2011 inn for å utrede alternativ trasé for Fjordtrikken i Bjørvika slik at den kan danne en trikkering i Gamlebyen – sammen med trikkesporet i Schweigaardsgate.

Det var på forhånd nokså sikkert at Rødt, SV, Ap og Venstre ville gå inn for å utrede trikkeringen, men at Høyre og Frp skulle vende tommelen opp, var litt av en overraskelse.

Det er all god grunn til å glede seg over Venstres presise formulering, som altså fikk komiteens enstemmige tilslutning:

Byrådet bes utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen som et alternativ til linjeføring via Bispegata. En slik utredning skal også omfatte å knytte denne sammen med traseen i Schweigaards gate for å muliggjøre en trikkering i Gamlebyen.

I argumentasjonen ble det lagt vekt på befolkningsveksten: Gamle Oslo er bydelen i Oslo som vokser raskest. Hensynet til kulturmiljøet Oslo middelalderby var også tungtveiende.

For mer kjøtt på beinet, se protokollen HER.

Det blir etter alt å dømme enstemmig vedtak for Gamlebyen ring i Oslo bystyre allerede 26. januar.

Se også facebook.com/gamlebyenring

Gamlebyen, ring, Fjordtrikken

Kommentarer


Bra jobba Øyonn og resten!

Gratulerer så mye Øyonn – og til andre som har jobbet med saken! Jeg følger saken med interesse og håper dere vinner frem med trikkeringen! :-)