Kulturuker i Gamlebyen kirke

Kunst, konsert, vandring og undring i to uker:

Gamlebyen vil 3.-16. september bli preget av ulike kulturuttrykk både i kirka og på gater og torg. Det blir utstilling, torgdag, teologisk-filosofisk forum, byvandring og konsert:
3. 9. – 16.9. Kunstutstilling i kirken v/Kari Barkenæs
”Dagen har mange farger” 6.9 kl.18.00 Offisiell åpning av utstillingen
Åpningstider: Hverdager 14.00 – 19.00 (unntatt onsdag)
Lørdag/søndag: 14.00 – 17.00
5.9. kl 19.00 Teologisk-filosofisk forum
8.9. kl 12.00 – 16.00 Oslo torg – møteplass i middelalderen og i dag
Bispegata ved Oslo Ladegård.
I samarbeid med historiske og lokale interesser.
13.9. kl 18.00 Byvandring v/Karl Gervin
”Kristenliv og fromhetsliv i middelalderens Oslo.”
Oppmøte i Gamlebyen kirke
16.9. kl 19.00: Støttekonsert for Gamlebyen kirke
v/ Øyonn Groven Myhren og venner.