Oslo torg - enstemmig vedtatt i Bystyret!

Oslo torg ble enstemmig vedtatt av Bystyret 27. januar 2010. Det skal bli mulig å lage et helhetlig middelalderområde. Bispegata x Oslo gate skal igjen bli torg – ikke et trafikkert veikryss!

Kjell Veivåg, Venstre, tok jobben med å få på plass det enstemmige Bystyrevedtaket. Les mer HER.


Her er bystyrevedtaket:

  1. Byrådet bes utarbeide en plan for etablering av Oslo torg i krysset Bispegata/Oslogate som inkluderer opparbeiding av Bispegata som fellesareal/grøntareal utformet på en slik måte at det skapes sammenheng mellom Ruinparken og Middelalderparken, herunder også at Ladegården og rokokkohagen trekkes inn i enhelhetlig sammenheng.
  2. Det legges til grunn i planarbeidet at det fortsatt skal være plass for en trikkelinje over torget. Byrådet bes i samarbeid med Ruter AS legge til rette for at regionbussene får nye traseer, samtidig som det vurderes hvordan lokale bussruter kan innpasses i de endringene av området som en reetablering av Oslo torg vil medføre.

Gamle Oslos bydelsutvalg fulgte opp med disse vedtakene 4. februar 2010:

  • Bispegatas øvre del over St. Halvardskirkegården avstenges til fordel for etablering av Oslo torg.
  • Bommen Oslogate erstattes av en permanent bom i Oslogate ved Oslo torg, slik at trikken kan kjøre over torget.

Biltrafikken utenom
Bispegata er allerede vedtatt stengt for biler ved Oslo torg i og med den nye reguleringsplanen for Bjørvika. Om man i tilllegg lukker Bispegatas øvre del (Bispegata mellom Oslo gate og St. Halvards gate) for biler, slik det er lagt opp til gjennom det nye hovedveisystemet, og rushtidsbommen i Oslo gate erstattes av en permanent stenging ved torget, blir Oslo torg bilfritt.

Bussene utenom
Det er fullt mulig å legge om bussene som i dag kjører Bispegata slik at Oslo torg / Bispeallmenningen blir bussfritt, uten at dette går ut over kollektivbetjeningen. Vi foreslår at omleggingene utnyttes til å gi Kværnerbyen et bedret kollektivtilbud.

Se: Linjekart med forslag til justerte traseer for 34-bussen og 70-bussen

Trikken over Oslo gate beholdes
Det gir best løsning for trikken om skinnegangen i Oslo gate beholdes, mens ideen om trikk i Bispegata skrinlegges. Det vil si at den kommende sporveien i Dronning Eufemias gate koples til Ekebergbanen ved Oslo Hospital (Mosseveien x Oslo gate) via Sørenga/Håkon 5.s gate, i stedet for på Oslo torg.

Vist 1376 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bra jobba Øyonn!

Og takk for at du satte inn bilde, Line. :-)

Så fantastisk! – Da vet jeg om et par torgkoner her i skrenten som er klare til å bli med. :)) Takk for innsatsen!!

herlig tone. alt godt

Annonse

Nye bilder