Oslo-Ski traseen kommer ikke hit!

Jernbaneverket har bedt departementet om å få stoppe planleggingen av
alternativ Dyvekes vei, og departementet har sagt ja. De går inn for
alternativene gjennom Loenga!

Det betyr at husene hos oss står og at Dyvekes vei ikke graves opp. Hurra! Her
er linken til Jernbaneverket.

Vist 593 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder