Steinalderboplass på Bakerenga

Arkeologen som blei utsendt for å undersøke Bakerenga (den vesle tomta nedved Lodalen bussholdelass som skal bli park), fant en steinalderboplass. Hun var utsendt for å finne Middelalder, og fant steinalder. Dette er jo spennende, og bidrar til å gjøre området vårt enda mer verdifullt.

Det blir mer omfattende utgraving etter hvert. Jeg veit ikke når, men kanskje noe andre veit?

Vist 622 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Det skal tas stilling til når planforslaget for Bakerenga blir lagt ut til høring. “En regner med at
eventuelle utgravinger vil kunne gjennomføres neste gravesesong, med dette avhenger av når
planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.” står det i sakspapirene hos Plan og bygg.

Annonse

Nye bilder