Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Det er ennå ikke bestemt om byantikvaren skal grave ut parken først.

Vist 964 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Dette blir spennende. Herlig at de har plukka opp “Bakergenga”. Kanskje litt smør på flesk å hekte på “Park” på slutten. Tror det blir utgraving, jeg. Om ingen setters seg tungt i mot. Funnet er såpass spennende at de gjerne vil kikke litt ordentlig på det.

Tidligst mulige oppstart for bygging av parken blir i 2013, i følge Bymiljøetaten på Facebooksidene til Bakerenga park. Skal si dette tar tid… Og fremdeles er ingen penger avsatt til bygging en gang.

Annonse

Nye bilder