Nye blokker i Konowsgate 1-3

Eiendomsspar, dvs Christian Ringnes og co har i flere år ønsket å rive de nederste husene i Konows gate og bygge blokker der. Saken har ligget ferdig til politisk behandling i vel ett års tid, men er blitt utsatt på grunn av at Jernbaneverket har vært usikre på om de trenger tomta som riggområde for Follobanen. Jernbaneverket har nå frafallt ønsket, så da kan saken komme opp til politisk behandling.

Blokka går tett langsmed fortauet og ender i et høyt tårn lengst sørvest næmest rundkjøringa. Blokka er trukket ut fra bergveggen slik at minnene fra Alunverket kommer til syne. I sokkeletasjen kommer en nærbutikk. Langs det lille torget skal det komme en kafe og en liten plass med brede trapper opp til skulpturparken.

Vist 2025 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Bygging starter til høsten – med antatt byggetid 18 – 19 mnd. Det er gjort avtale med Norgesgruppen om en Kiwi-butikk der. (Iflg. Aftenposten Aften Spør 24/4)

Annonse

Nye bilder