Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1

Det er enestående i Oslo at en endeholdeplass for buss ligger så nær inngangspartiet til en barneskole. I rushtida svinger det 28 busser i timen inn og ut av holdeplassen ved Ekeberg skole. På vei inn og ut må bussene krysse skolebarnas fortau. Bussene krysser fortauet på fire ulike måter avhengig av kjøreretningen. I møte med dagens 663 skolebarn på vei til og fra skolen, skaper dette vanskelig håndterbare situasjoner for store og små trafikanter og sjåfører. For eksempel i vinter da føreren av en 23-buss overså noen småjenter i mylderet av barn og busser, og kjørte på dem. Heldigvis klarte bussen denne gangen å stoppe. Men det blei dessverre hull i bukser, skrubbsår, blod og tårer.

FAU har i mange år forsøkt å få trukket endeholdeplassen bort fra skolen, men gjentatte henvendelser til Ruter har dessverre ikke ført til endringer, bare en forsiktig innrømmelse: “I utgangspunktet er plassen ikke optimal” (i skriv fra Ruter til FAU datert 13. januar 2014). Kanskje Ruter trenger politisk ryggdekning for å kunne handle?

Den 6. mai 2014 stilte Grete Sexe fra FAUs trafikkgruppe og undertegnede i åpen halvtime i komiteen for byutvikling, miljø og samferdsel i bydel Nordstrand, og “underholdt” med problemstillinger tilknyttet Simensbråten — bussendeholdeplassen ved skolen. Vi forklarte at vi ønsket et vedtak om å avvikle Simensbråten som endeholdeplass. Kristen Meltvedt (V) sendte ballen tilbake og oppfordret oss til å komme med et forslag. Vi leverte følgende tredelte vedtaksforslag:

1. Simensbråten bussholdeplass avvikles som endeholdeplass.
2. Simensbråten bussholdeplass omgjøres til et gjennomgående busstopp i Vårveien.
3. Busslinjene som ender på Simensbråten (i dag 23 og 34) får ny endeholdeplass ved Bryn/Brynseng T, eller et annet kollektivknutepunkt i nærheten.

Bildet til høyre viser dokumentet vi sendte til politikere og administrasjon i bydel Nordstrand etter møtet. Vi håper bydelen tar tak i saken. Det hadde vært fint med et (enstemmig!) BU-vedtak før sommerferien setter inn.

Les også
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 2
Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 3

Vist 721 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder