Bilder

Alle bildene i Ekebergskrenten ve og vel.

Konowsgate 67B

Den ombygde Postgarasjen ser ikke så stor ut fra måkeperspektiv.

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

20.08.2010

Trikkerutene over Ekebergbanen skiller lag ved Oslo gate x Mosseveien. Som bonus kan Gamlebyen ring etableres.

Linjekart med forslag til justerte traseer for 34-bussen og 70-bussen

Bussrutene sørfra utnyttes til å gi Kværnerbyen bedret kollektivbetjening, og så avlastes OSLO TORG for busser. Linjekartet er tegnet av Mads Wam Schneider, Gamlebyen beboerforening. I dag kjører bybussrutene 32, 34, 70 og 74 over Oslo torg (Bispegata x Oslo gate), i tillegg til en del gjennomfartsbusser. Det er i følge enstemmig bystyrevedtak av 27. januar 2010 ønskelig å fjerne bussene fra Osl… Les hele

22.04.2010

22.04.2010

22.04.2010

22.04.2010

22.04.2010

22.04.2010

konowsgate 63

bakerenga

Annonse

Album

Image_album_128x128

Ribbunggate 19

0 bilder

Gatefest 2010

9 bilder

Trikk

2 bilder

Kollektivtrafikk

3 bilder

Oslo gate

2 bilder

Oslo torg

2 bilder