Viser arkivet for november, 2011

Barnehagen er endelig gjennom politisk behandling

Barnehagen som skal bygges i Konows gate 20, dvs på den tomta som har ligget brakk i flere år nå, er i høst gjennom politisk behandling. Da er det ingenting i veien for å begynne å bygge med mulig opptak til høsten 2012.
Les mer…

Nye blokker i Konowsgate 1-3

Eiendomsspar, dvs Christian Ringnes og co har i flere år ønsket å rive de nederste husene i Konows gate og bygge blokker der. Saken har ligget ferdig til politisk behandling i vel ett års tid, men er blitt utsatt på grunn av at Jernbaneverket har vært usikre på om de trenger tomta som riggområde for Follobanen. Jernbaneverket har nå frafallt ønsket, så da kan saken komme opp til politisk behandling.
Les mer…

"Ny" blokk i Konows gate 67B

Det er planer om å bygge ut Postgarasjen .

SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS for KONOWSGATE 67 B ANS c/o Stor-Oslo Management As har sendt inn et planiniativ til Plan og bygg som ligger her

De vil bygge Postgarasjen om til en større blokk med leiligheter og studentboliger med hus på toppen. De vil senke to etasjer av den øverste delen av garasjen slik at den kommer i plan med Ryenbergveien. Og bygge en slags småhus på toppen av blokka. Blokka bygges ut i lengde østover langs Konows gate.

Bydelen er ikke spesielt positive fordi det innebærer foruensede og mørke leiligheter nær tunnelmunningene. At det er "bare"er studentboliger er ikke grunn nok til å lempe på kravene.

Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Det er ennå ikke bestemt om byantikvaren skal grave ut parken først.