Viser arkivet for januar, 2011

Spennende møte på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar 19.00

Etablering av Oslo torg i krysset Bispegata x Oslo gate ble enstemmig vedtatt av bystyret 27. januar 2010. Torget er mellom temaene som skal drøftes i Hallvardssalen på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar.

Interesseforeningen Oslos Middelalder innviterer til møte i Hallvardssalen på Gamlebyen skole siste tirsdag i januar. Kulturbyråd Torger Ødegaard (Høyre) vil innlede om byrådets tanker om utviklingen av Oslo middelalderby.

I følge invitasjonen vil blant annet disse temaene bli diskutert:

  • utbygging i Bjørvika og forholdet til Middelalderbyen
  • etablering av Oslo torg
  • gjennomkjøringstrafikk i Bispegata
  • kulturhistorisk museum i Gamlebyen, beliggenhet og utforming
  • utvidelse av parkområdene
  • vannspeil nord for Bispegata – skillet mellom Gamlebyen og Bjørvika
  • hva skal Middelalderparken brukes til? Øyafestivalen? Andre aktiviteter?

Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Arrangør: Interesseforeningen Oslos Middelalder i samarbeid med Gamlebyen Historielag, Pilegrimssentret i Gamlebyen og Stiftelsen Oslo Middelalderfestival.

Enstemmig vedtak om Gamlebyen ring

Trikken blir liggende rundt Middelalderbyens mest
sårbare områder. Ekebergbanens to linjer tar hver sin streng fra Oslo S: den ene følger traseen rundt Middelalderparken med Vannspeilet; den andre følger Schweigaards gate – Oslo gate som i dag. I tillegg tar en av byens øvrige trikkelinjer en loop om ringen. Det gir fordoblet kapasitet på begge strenger. Loopmuligheten (Gamlebyen ring) vil også være nyttig ved avvikssituasjoner – planlagte og uforutsette.

En samlet samferdsels- og miljøkomité gikk 12. januar 2011 inn for å utrede alternativ trasé for Fjordtrikken i Bjørvika slik at den kan danne en trikkering i Gamlebyen – sammen med trikkesporet i Schweigaardsgate.

Det var på forhånd nokså sikkert at Rødt, SV, Ap og Venstre ville gå inn for å utrede trikkeringen, men at Høyre og Frp skulle vende tommelen opp, var litt av en overraskelse.

Det er all god grunn til å glede seg over Venstres presise formulering, som altså fikk komiteens enstemmige tilslutning:

Byrådet bes utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen som et alternativ til linjeføring via Bispegata. En slik utredning skal også omfatte å knytte denne sammen med traseen i Schweigaards gate for å muliggjøre en trikkering i Gamlebyen. Les mer…