Viser arkivet for september, 2011

Steinalderboplass på Bakerenga

Arkeologen som blei utsendt for å undersøke Bakerenga (den vesle tomta nedved Lodalen bussholdelass som skal bli park), fant en steinalderboplass. Hun var utsendt for å finne Middelalder, og fant steinalder. Dette er jo spennende, og bidrar til å gjøre området vårt enda mer verdifullt.

Det blir mer omfattende utgraving etter hvert. Jeg veit ikke når, men kanskje noe andre veit?