Viser arkivet for stikkord follobanen

Om Alnaelva og Follobanen på Saxegården i kveld 19:00. Fri adgang!

Are Erikstad fra Oslo elveforum vill fortelle om Alna-elva og Follobanen i forbindelse med årsmøte til Gamlebyen beboerforening (GBF). Sakser fra innvitasjonen:

GBF INVITERER TIL MØTE I SAXEGÅRDEN
(Huset ved broen over til Middelalderparken/Vannspeilet)
TIRSDAG 24. APRIL 2012
PROGRAM:
Kl. 1800: Årsmøte i beboerforeningen.
Valg av nye styremedlemmer

Kl. 1900 vil vi dra i gang en diskusjon om utviklingen i Gamle Oslo med vekt på Follobanen/Alnaelva. Dette temaet innledes av Are Eriksen fra Oslo Elveforum.

Nytt dobbeltspor til Ski i Klypen?

Det ser ut til at alle gode krefter samler seg om å legge traseen for nytt dobbeltspor til Ski nedi Klypen – sporkløfta som skjerer tvers gjennom Sørenga i Gamlebyen.

Velges Klypen, kan beboerne i Ekebergskrenten puste lettet ut. Ekebergskrenten slipper rett og slett å få revet opptil 9 hus i Ekebergkleiva bevaringsområde.

Klypen er i det hele tatt det alternativet som i minst grad berører bomiljøene i Gamle Oslo.

Det er hensynet til kulturmiljøet nedi Gamlebyen – den såkalte Middelalderbyen – som gjør at Klypen seiler opp som det beste alternativet. Riksantikvaren argumenterer for at anlegget av dobbeltsporet må utnyttes til å overdekke Klypen, sånn at Middelalderområdet på Sørenga blir helt og sammenhengende.

Les mer om Riksantikvarens engasjement i Aftenpostens oppslag: Ny togtrasé vil skade Gamle Oslo

NB! Når Klypen søkes overdekket, er det absurd at den kommende Bjørvikatrikken planlegges lagt tvers gjennom Middelalderbyen, over Bispegata/Oslo torg. Det finns jo et traséalternativ som er langt bedre for alt og alle. Håper Bystyret snur på flisa og velger det gode alternativet!

Les også: Ny trikkelinje i Gamle Oslo