Viser arkivet for stikkord postgarasjen

"Ny" blokk i Konows gate 67B

Det er planer om å bygge ut Postgarasjen .

SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS for KONOWSGATE 67 B ANS c/o Stor-Oslo Management As har sendt inn et planiniativ til Plan og bygg som ligger her

De vil bygge Postgarasjen om til en større blokk med leiligheter og studentboliger med hus på toppen. De vil senke to etasjer av den øverste delen av garasjen slik at den kommer i plan med Ryenbergveien. Og bygge en slags småhus på toppen av blokka. Blokka bygges ut i lengde østover langs Konows gate.

Bydelen er ikke spesielt positive fordi det innebærer foruensede og mørke leiligheter nær tunnelmunningene. At det er "bare"er studentboliger er ikke grunn nok til å lempe på kravene.