Viser arkivet for stikkord sørenga

Fabian kommer

Velkommen til St. Halvards plass i Gamlebyen førstkommende onsdag (31. august) kl. 17:00.
Da er det 697-års dagen for Oslo (Gamlebyen) som hovedstad, og det markerer vi med en visjonsvandring. Middelalderforeningen har laget fjesbokinvitasjon. Den ligger HER.

Kom! Kom!

Ordfører Fabian Stang kommer. Han vil motta et opprop blant annet om at trikken i Dronning Eufemeias gate må videreføres rundt Middelalderparken med Vannspeilet og koples til Ekebergbanen ved Kongsveien / Oslo hospital (dette som alternativ til trikk i Bispegata med påkopling på Oslo torg).

Etter overlevering blir det en middelalderbyvandring i fortid og framtid, der vi blant annet ser på mulighetene som åpner seg om trikken legges rundt, via Sørenga. Leif Gjerland og jeg leder.

Hovedargumentene for å legge trikken via Sørenga:

  • Sørengatraseen har det største passasjergrunnlaget.
  • Sørengatraseen gir den beste framkommeligheten.
  • Sørengatraseen legger til rette for utvikling av Middelalderbyen til en sammenhengende helhet.