Viser arkivet for stikkord bakerenga

Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Det er ennå ikke bestemt om byantikvaren skal grave ut parken først.

Lekeplassen på facebook!

Lars-Erik Vedvik Hansen har utforming av Bakerenga som masteroppgave.
Han har laget en egen side på facebook om prosjektet.

Lekeplass til sommeren

Lekeplassen nede i trekanten ved Konowsgate 40 går sin gang i byråkratiet. Den har sitt eget saksnummer

Byantikvaren vil gjerne undersøke tomta til våren for å kartlegge om det kan være noe å se nærmere på der. De er interessert i murene og i området generelt fordi noen funnet et vikingesverd ikke så langt herfra. Byantikvarens folk må vente til det er frostfritt og til de har tid, men når hans folk er ferdige begynner det å flaske seg.
Eiendoms og byfornyelsesetaten skal prøve å finne noen å leie ut tomta til i et halvt års tid, mot at de til gjengjeld kan jevne massene ut slik at det blir mulig å sparke ball til sommeren når byantikvaren er ferdig. Siden det er temmelig forurensa luft i Lodalen anbefaler Helse og velferdetaten at ballspill og lek trekkes litt vekk fra veien.

Bakerenga ca 1971