Viser arkivet for stikkord barnehage

Barnehagen, hva skjer?

I Konowsgate 20 er det satt av tomt til å bygge barnehage, men den lar vente på seg. Det er Trygge Barnehager som skal bygge etter planen. De ønsker å bygge en barnehage for opp til 60 barn, men det er ikke tomta stor nok til. Lekearealet blir for lite. Det drøyer.