Viser arkivet for stikkord brostein

Ekebergskrenten - Vålerenga - Kampen - Rodeløkka

Line Hatland og jeg tok en tur til Kampen for et par uker siden, for å diskutere muligheten for en felles plan for trehusforstedene. I tillegg til en håndfull engasjerte Kampenboere, møtte vi Hans-Henrik Egede-Nissen fra Bergfjerdingen vel. Et mortsomt bekjentskap. I Bergfjerdingen har de nemlig fått til mye!

Se velsida deres her: Bergfjerdingen vel

På Kampen var frustrasjonen nokså stor, blant annet fordi den nye kommunedelplanen for indre by åpner for økte høyder i tilknytning til trehusmiljøet. Og så er de forståelig nok skuffa over at Kampen ikke er regulert til spesialområde bevaring – sånn som de andre 3.-ring-forstedene (Rodeløkka, Vålerenga og Ekebergskrenten). Vi krysser fingrene for at Kampen reguleres til områdebevaring.

Ellers ser det ut til at Kampen er interessert i et 3.-ring-samarbeid. Siterer fra Ragnhild Hoel (Kampen) sin oppsummering etter møtet:

Når det gjelder den siste generasjonen forsteder – “den tredje ringen” fra Ekebergskrenten via Vålerenga og Kampen til Rodeløkka – så har vi fortsatt tro på at det kan være lurt å gå sammen om noe. Vi har med oss noen momenter fra møtet, som jeg tror det var ganske stor enighet om:

  • økt bevissthet om trehusforstedenes felles bakgrunn (i en ring utenfor 1859-bygrensen)
  • ulike områder gir delvis ulike utfordringer, men en felles overskrift kunne være “Forsvar de gamle bydelenes karakter!”
  • alle de gamle forstedene må omfattes av bevaringsplaner (dvs bare Kampen mangler)
  • retningslinjer/bestemmelser om at ny bebyggelse skal bygges i oppsluttende karakter
  • retningslinjer/bestemmelser for å ivareta bevaringsverdig bebyggelse
  • økt bevissthet om gatedekke og belysning
  • ivaretakelse av gamle veifar og trapper
  • vurdere tilbakeføring i utvalgte delområder
  • motstand mot foreslått kommunedelplan for indre by
  • se på mulighetene for en felles satsing på forstedene som attraksjoner og trivselsområder i byen – f.eks. sammenhengende turvei?

Med tanke på våre behov hadde det vært fint med en oppussing av vei-/gatenettet i Ekebergskrenten. Her er avskårne veiløp, betongkanter og autovern som virker nokså forslummende. Brosteinene kunne kanskje bringes fram i dagslyset – de ligger jo så godt bevart under asfalten. Og så hadde det vært fint å få tilbake de enkle smijernsgelendrene (som det fremdeles fins en god del igjen av hist og pist). Og hva med trappene?

Les: Gjenåpning av trapper og stier i Ekebergskrenten

Hans-Henrik fortalte om tilbakeføringsprosjektet i Bergfjerdingen. (Tror Bergfjerdingen hører til ring 2 av trehusforsteder – den forstadsbebyggelsen som vokste opp rundt bygrensa av 1794 – og ble innlemmet i Christiania i 1859.) Dette er spennende. I Damstredet får de steinbrolegging nå, og den historiske dammen skal rekonstrueres så langt det lar seg gjøre. Les offisiell informasjon om tilbaksføringsprosjektet HER.