Viser arkivet for stikkord byantikvaren

Konows gate 63 bevares likevel ... ikke

Konows gate 63 i april 2010 – et av de eldste trehusene i indre by. Rives? Bevares?

Line Hatland og jeg var nedom i BU Gamle Oslo sist torsdag (8. april) på vegne av Ekebergskrenten ve og vel. Konows gate 63 øst i Gamlebyen skulle opp til politisk behandling. Komiteen hadde innstilt til riving. De støttet seg på en uttalelse fra Byantikvaren om at nr. 63 var ombygd i nyere tid og hadde setningsskader grunnet sprengningene til Ekebergtunnelen. Men er Konows gate 63 endret?

Dette fotografiet er tatt i 1925. Huset midt i bildet er Konows gate 63. (Huset lengst foran er borte.
Huset bakerst i bildet lever i beste velgående, og er inkludert i Ekebergkleiva bevaringsområde.)

Line hadde med de to bildene limt inn over. Og så fikk BU se at både profil og fasade er uendret mellom 1925 og 2010, og dermed snudde BU-politikerne (bortsett fra 2 H og 1 Frp).

BU i Gamle Oslo har nå vedtatt at Konows gate 63 skal bevares, som del av den lokale byggeskikken.

Det hadde vært så fint om nr. 63 fikk stå, og kom til heder og verdighet. Det er nok et av de eldste og mest særpregede husene i Ekebergskrenten, og det bør inkluderes i Ekebergkleiva bevaringsområde!

Så da fikk Byantikvaren følgende tekst per epost dagen derpå:

Line Hatland og jeg sprang ned i bydelsutvalget i Gamle Oslo i går kveld, og fikk gjennomslag for at IKKE Konows gate 63 skal rives, men bevares. Det kommer kanskje noe om det i de svært lokale avisene.

Hvorfor bevare?
Vi mener at vi og dere har vært feilinformerte. Vi tror nr. 63 er et av de mest originale husene i området. Om man sammenligner huset med foto fra 1925, ser man at husets profil og fasade er uendret (se vedlagte bilder av huset: det første fra 1925, det andre tatt i går av Line). Det lille påbygget er uvesentlig i sammenhengen … egentlig litt søtt … som del av den litt sånn hjelpeløse påbyggingsskikken her borte.

Den originale takkonstrusjonen tror vi er alderdommelig … og kanskje ikke et norsk trekk: Reiser vi østover – over grensa til Sverige – tror vi at vi kan finne hustypen igjen.

Fant i full forbifart et foto på nettet av et svensk hus reist ca. 1850. Syns det ligner. Se her: http://www.landerydhbf.se/hogsbacken_2.jpg

Fra gammelt av kunne man visstnok i vårt område tydelig se trekk fra svensk byggeskikk. Det har rett og slett vært særpregende for området. Disse trekkene er nok mer eller mindre utvisket i dag – bortsett fra i nummer 63 … tror vi.

Hva tenker dere?

For øvrig: mange av husene i Konows gate – som i senere tid har kommet “på beina” igjen – har vært mye dårligere enn Konows gate 63. På det ene huset datt rett og slett ene veggen ut under arbeid med istandsetning. I dag er huset blitt kjempefint. :-)

Når det gjelder dette med setningsskader, er det noe mange av husene våre er blitt tildelt – blant annet takket være sprengingene til Ekebergtunnelen på 80-tallet. Helt opp mot Ekebergplatået har husene fått tunnelsprengningsskader. Vi syns derfor ikke dette med setninger kan brukes som argument for riving. Og det er vel ei timre, og da er jo ikke dette med setninger SÅ krise egentlig, eller … ?

FORSLAG: UTVIDING AV BEVARINGSOMRÅDET
Kan dere anbefale at nr. 63 – som i følge branntakstene står på en tomt utskilt fra Svingen – trekkes inn i Ekebergkleiva bevaringsområde – på bakgrunn av BU-vedtaket?


Det blir spennende å se hva Byantikvaren gjør. Vi krysser fingra for at de snur på flisa. Det hadde vært fint om huset ble inkludert i bevaringsområdet for forstadsbebyggelsen i Ekebergskrenten.