Viser arkivet for stikkord groruddalen

Ap, Høyre og Frp vedtok å legge Alnaelva i rør

17. september 2010 vedtok dessverre Ap, H og Frp å legge Alna i 170 meter nye rør på Alnabru, og dessuten bygge igjen et skogholt. De brøt dermed med alle vedtak som tidligere er gjort for Groruddalen, i Byøkologisk program osv osv. I tillegg får vi et mamutbygg på høyeste punkt i området. Så mye for miljøet og Groruddalen.

Vedtaket står i kontrast til Oslo bystyrets vedtak av 11. september 1985:
“Lukking av bekker og elver er ikke tillatt. Det samme gjelder for gjenfylling av – eller i – dammer, tjern og vann, samt sjøgrunn. Oppføring eller anbringelse av bygninger eller andre konstruksjoner og anlegg nærmere åpne bekker, dammer, elver, tjern og vann enn 20 meter tillates i alminnelighet ikke. Det samme gjelder graving, sprengning og fyllingsarbeider.”

Denne elvepolitikken ble tatt videre i og med byrådserklæringen av 2000 og byøkologisk program for 2002 – 2014 der følgende er programfestet: “Oslos elver skal renses og rørlagte strekninger gjenåpnes der det er mulig. Elvebreddene gjøres tilgjengelige og gamle kulturminner knyttet til elvene bevares.”

Hvem anmelder Ap, Høyre og Frp for lovbrudd?!

Les mer om dette tragiske vedtaket på Alnaelvas nettsider: HER

Oppfordrer ellers alle til å melde seg inn i Gruppe for å få Alna opp i dagen fra marka til fjorden.