Viser arkivet for stikkord groruddalssatsingen

Miljøvarsko fra Dødens dal

I det nye forslaget til Grøntplan står det at det ikke er tilrådelig med boliger i Lodalen grunnet forurensning, og at det er nødvendig med mye grønt (gress) for å absorbere. Og så står det at man må rive barrierer for å få bedre utluftning.

Miljøbyen Gamle Oslo skrev i år 2000: “området er ikke egnet for boligformål med mindre drastiske tiltak gjennomføres for å hindre forurenset luft å sige ned fra Groruddalen og fra Lodalsbruene og åpningene på Vålerenga- og Ekebergtunnelen. Bruk av grønt som tiltak for å rense luft må vurderes sterkt i dette området, uansett fremtidig arealbruk.”

Foruten høy luftforurensning kommer belastningen fra støy- og visuell forurensning fra jernbane og motorveier. Alle målinger viser at støybelastningen i Lodalen og oppover Ekebergskrenten ligger høyt over grensenivåene.

Dessverre ble ikke Lodalen/Ekebergskrenten tilgodesett gjennom verken Miljøbyen gamle Oslo eller Oslo indre øst. Området har måttet ta til takke med motorveibruer og diverse urensede tunnelos klint opp i boligmiljøet i Ekebergskrenten – dette for at resten av bydelen skulle få bedrede forhold.

Etter at Baglerbyen ble bygd er det kommet mange barnefamiler til Lodalen. Det vil si mange store og små som sakte men sikkert gasses i hjel. Nevner i forbifarta Gamle Oslo nord har nærmere 30 prosent friarealer. Lodalen/Ekebergskrenten (Gamle Oslo sør) er så godt som blottet for slikt. I følge Kommunedelplan for torg og møteplasser er andelen friarealer under 7 prosent.

Og med dette rettes søkelyset mot politikere og planleggere: Ta ansvar for Lodalen og de mange mennekene som bor her! Nå MÅ det ryddes opp!

GRORUDDALSSATSINGEN
I argumentasjonen for åpning av Alnaelva ble Groruddalen definert ned til middelalderbyen. Det vil si at Lodalen ble definert som nedre del av Groruddalføre. Kanskje er det mulig å få penger til Lodalen/Ekebergskrenten fra Groruddalssatsingen! Det hadde i så fall vært fint, for i Lodalen er drastiske og kostnadstunge tiltak nødvendig!