Viser arkivet for stikkord konowsgate

Vi har fått butikk og det skal bygges mer...

Endelig kom matbutikken! En suksess!

Lenger ned i gata, i Konowsgate 1-3, ønsker flere å bygge. Hovedsaklig leiligheter, med noen få næringslokaler i første etasje, f.eks. kafe mot gaten. Saken skal opp i bydelsutvalget den 7 mai.

Vi håper utbyggerne ser behovet og det økonomiske potensialet for næringsbygg, og ikke bare bruker løfter om en kafe som påskudd for å få byggetillatelse til leiligheter. Det er bygget mange nye boligblokker i vårt strøk i de siste årene. Men postkontoret ligger på Manglerud, helsestasjonen på Helsfyr, skolen på Ekeberg og barnehagetomta ligger fremdeles brakk. Det finnes hverken kafeer, frisører, treningstudio eller liknende i denne delen av Gamle Oslo.

06.04.2008 — Konowsgate 1

Barnehagen, hva skjer?

I Konowsgate 20 er det satt av tomt til å bygge barnehage, men den lar vente på seg. Det er Trygge Barnehager som skal bygge etter planen. De ønsker å bygge en barnehage for opp til 60 barn, men det er ikke tomta stor nok til. Lekearealet blir for lite. Det drøyer.