Viser arkivet for stikkord middelalderbyen

Fabian kommer

Velkommen til St. Halvards plass i Gamlebyen førstkommende onsdag (31. august) kl. 17:00.
Da er det 697-års dagen for Oslo (Gamlebyen) som hovedstad, og det markerer vi med en visjonsvandring. Middelalderforeningen har laget fjesbokinvitasjon. Den ligger HER.

Kom! Kom!

Ordfører Fabian Stang kommer. Han vil motta et opprop blant annet om at trikken i Dronning Eufemeias gate må videreføres rundt Middelalderparken med Vannspeilet og koples til Ekebergbanen ved Kongsveien / Oslo hospital (dette som alternativ til trikk i Bispegata med påkopling på Oslo torg).

Etter overlevering blir det en middelalderbyvandring i fortid og framtid, der vi blant annet ser på mulighetene som åpner seg om trikken legges rundt, via Sørenga. Leif Gjerland og jeg leder.

Hovedargumentene for å legge trikken via Sørenga:

  • Sørengatraseen har det største passasjergrunnlaget.
  • Sørengatraseen gir den beste framkommeligheten.
  • Sørengatraseen legger til rette for utvikling av Middelalderbyen til en sammenhengende helhet.

Spennende møte på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar 19.00

Etablering av Oslo torg i krysset Bispegata x Oslo gate ble enstemmig vedtatt av bystyret 27. januar 2010. Torget er mellom temaene som skal drøftes i Hallvardssalen på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar.

Interesseforeningen Oslos Middelalder innviterer til møte i Hallvardssalen på Gamlebyen skole siste tirsdag i januar. Kulturbyråd Torger Ødegaard (Høyre) vil innlede om byrådets tanker om utviklingen av Oslo middelalderby.

I følge invitasjonen vil blant annet disse temaene bli diskutert:

  • utbygging i Bjørvika og forholdet til Middelalderbyen
  • etablering av Oslo torg
  • gjennomkjøringstrafikk i Bispegata
  • kulturhistorisk museum i Gamlebyen, beliggenhet og utforming
  • utvidelse av parkområdene
  • vannspeil nord for Bispegata – skillet mellom Gamlebyen og Bjørvika
  • hva skal Middelalderparken brukes til? Øyafestivalen? Andre aktiviteter?

Møtet er åpent for alle, og det er fri adgang.

Arrangør: Interesseforeningen Oslos Middelalder i samarbeid med Gamlebyen Historielag, Pilegrimssentret i Gamlebyen og Stiftelsen Oslo Middelalderfestival.

Nytt dobbeltspor til Ski i Klypen?

Det ser ut til at alle gode krefter samler seg om å legge traseen for nytt dobbeltspor til Ski nedi Klypen – sporkløfta som skjerer tvers gjennom Sørenga i Gamlebyen.

Velges Klypen, kan beboerne i Ekebergskrenten puste lettet ut. Ekebergskrenten slipper rett og slett å få revet opptil 9 hus i Ekebergkleiva bevaringsområde.

Klypen er i det hele tatt det alternativet som i minst grad berører bomiljøene i Gamle Oslo.

Det er hensynet til kulturmiljøet nedi Gamlebyen – den såkalte Middelalderbyen – som gjør at Klypen seiler opp som det beste alternativet. Riksantikvaren argumenterer for at anlegget av dobbeltsporet må utnyttes til å overdekke Klypen, sånn at Middelalderområdet på Sørenga blir helt og sammenhengende.

Les mer om Riksantikvarens engasjement i Aftenpostens oppslag: Ny togtrasé vil skade Gamle Oslo

NB! Når Klypen søkes overdekket, er det absurd at den kommende Bjørvikatrikken planlegges lagt tvers gjennom Middelalderbyen, over Bispegata/Oslo torg. Det finns jo et traséalternativ som er langt bedre for alt og alle. Håper Bystyret snur på flisa og velger det gode alternativet!

Les også: Ny trikkelinje i Gamle Oslo

Miljøvarsko fra Dødens dal

I det nye forslaget til Grøntplan står det at det ikke er tilrådelig med boliger i Lodalen grunnet forurensning, og at det er nødvendig med mye grønt (gress) for å absorbere. Og så står det at man må rive barrierer for å få bedre utluftning.

Miljøbyen Gamle Oslo skrev i år 2000: “området er ikke egnet for boligformål med mindre drastiske tiltak gjennomføres for å hindre forurenset luft å sige ned fra Groruddalen og fra Lodalsbruene og åpningene på Vålerenga- og Ekebergtunnelen. Bruk av grønt som tiltak for å rense luft må vurderes sterkt i dette området, uansett fremtidig arealbruk.”

Foruten høy luftforurensning kommer belastningen fra støy- og visuell forurensning fra jernbane og motorveier. Alle målinger viser at støybelastningen i Lodalen og oppover Ekebergskrenten ligger høyt over grensenivåene.

Dessverre ble ikke Lodalen/Ekebergskrenten tilgodesett gjennom verken Miljøbyen gamle Oslo eller Oslo indre øst. Området har måttet ta til takke med motorveibruer og diverse urensede tunnelos klint opp i boligmiljøet i Ekebergskrenten – dette for at resten av bydelen skulle få bedrede forhold.

Etter at Baglerbyen ble bygd er det kommet mange barnefamiler til Lodalen. Det vil si mange store og små som sakte men sikkert gasses i hjel. Nevner i forbifarta Gamle Oslo nord har nærmere 30 prosent friarealer. Lodalen/Ekebergskrenten (Gamle Oslo sør) er så godt som blottet for slikt. I følge Kommunedelplan for torg og møteplasser er andelen friarealer under 7 prosent.

Og med dette rettes søkelyset mot politikere og planleggere: Ta ansvar for Lodalen og de mange mennekene som bor her! Nå MÅ det ryddes opp!

GRORUDDALSSATSINGEN
I argumentasjonen for åpning av Alnaelva ble Groruddalen definert ned til middelalderbyen. Det vil si at Lodalen ble definert som nedre del av Groruddalføre. Kanskje er det mulig å få penger til Lodalen/Ekebergskrenten fra Groruddalssatsingen! Det hadde i så fall vært fint, for i Lodalen er drastiske og kostnadstunge tiltak nødvendig!