Viser arkivet for stikkord trapper

Gjenåpning av trapper og stier i Ekebergskrenten?

Det finnes et stisystem i Ekebergskrenten som består av trapper som en gang var påkostet og offentlige, men som nå er forfalt og til dels privatisert. Burde vi undersøkt om det er mulig å gjenåpne disse? De vil kunne bli en trygg, bilfri og mer direkte vei for ungene som går til Ekeberg skole.

Helge Godøe i Gamlebyen historielag har skrevet om dem:

“Det har eksistert et stisystem som går sørover og oppover Ekebergskrenten til Ekebergveien øverst ved Brannfjellveien. Dette systemet har bestått blant annet av følgende stiparseller (de er forsøkt angitt med røde piler på kartet ovenfor):
  • Trapp og sti i grensedelet mellom Ribbungsgate 4 og Konowsgate 33 og Konowsgate 35. Trappen er intakt, men er sperret av i Ribbungsgate av et autovern. Inngang til nordlige del av denne stiparsellen var sannsynligvis i Konowsgate 33, men dette bør avklares med å sjekke eldre kart.
  • Sti som gikk sørover (og bratt oppover) mellom eiendommene Ribbungsgate 3, 5 og 7 (disse eiendommene er nå føyet sammen med Terrasseparken) – og videre sørøver i Terasseparken til grensedelet mellom Ekebergveien 38 og Svingen 2, hvor det må ha vært en trapp opp til Ekebergveien. (Det finnes nå en nyere støpt trapp ned til Terasseparken på eiendommen Svingen 2)
  • Trapp (støpt) og sti som gikk opp fra Ekebergveien, i krysset Ekebergveien/Svingen, i grensedelet Ekebergveien 39 og 41, opp til Vallhallveien, til en trappeavsats her som forbinder den ”gamle” Ekebergveien med Vallhallveien. Denne trappen er sperret av med et høyt nettinggjerde her.

*Fra dette punktet og sørover (oppover) til Ekeberg hovedgård er det litt mer usikkert hvor stiene har gått – dette pga omlegginger av veisystemet her i forbindelse med byggingen av Vallhallveien på 1930-tallet, men en trapp/sti som inntil 1970-årene var åpen for allmenn ferdsel gikk fra bussholdeplassen Utsikten og rett opp til Brannfjellveien. Også her vil en sjekk av kart fra før 1930-årene kunne gi informasjon.

Trapp opp til Ribbunggata — Trappa er sett nedenfra ca midtveis mellom Konows gate og Ribbunggata