Viser arkivet for stikkord utgraving

Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Det er ennå ikke bestemt om byantikvaren skal grave ut parken først.