Nye bilder

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 3

34-bussen, Atle Carlsen (FAU) og Odd Einar Dørum (bystyrepolitiker) på Ekeberg/Simensbråten høsten 2014. BIldet er knipset av Kristin Trosvik. Se DittOslo Vil stoppe busskaos ved Ekeberg skole.

Skolestartaksjonen 2014 har satt busskaoset ved Ekeberg skole på dagsordenen. Til stede var blant andre Atle Carlsen (FAU), Tom Wittenberg (rektor) og Odd Einar Dørum (bystyrerepresentant og tidligere samferdselsminister). Dørum sier til lokalavisa: “Jeg kommer til å engasjere meg for å få holdeplassen flyttet.” Se også oppslaget Vil stoppe busskaos ved Ekeberg skole.

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 2

Simensbråten, endeholdeplass for rute 34 og 23, ligger ved inngangspartiet til Ekeberg skole. Det gir et uoversiktlig trafikkbilde for skolens 663 elever på vei til og fra skolen. Mye taler for å flytte endeholdeplassen til kollektivknutepunktet Bryn/Brynseng.

Nordstrand blad har løftet fram saken vår i oppslaget: 28 busser kjører inn og ut av holdeplassen ved skolen i timen. Det er spennende å lese at bydel Nordstrand tar tak og at Ruter kanskje er på glid med tanke på å trekke endeholdeplassen for 34-bussen og 23-bussen vekk fra Ekeberg skole.

Den skumle bussendeholdeplassen ved skolen 1

Det er enestående i Oslo at en endeholdeplass for buss ligger så nær inngangspartiet til en barneskole. I rushtida svinger det 28 busser i timen inn og ut av holdeplassen ved Ekeberg skole. På vei inn og ut må bussene krysse skolebarnas fortau. Bussene krysser fortauet på fire ulike måter avhengig av kjøreretningen. I møte med dagens 663 skolebarn på vei til og fra skolen, skaper dette vanskelig håndterbare situasjoner for store og små trafikanter og sjåfører. For eksempel i vinter da føreren av en 23-buss overså noen småjenter i mylderet av barn og busser, og kjørte på dem. Heldigvis klarte bussen denne gangen å stoppe. Men det blei dessverre hull i bukser, skrubbsår, blod og tårer.

Les mer…

Kulturuker i Gamlebyen kirke

Kunst, konsert, vandring og undring i to uker:

Gamlebyen vil 3.-16. september bli preget av ulike kulturuttrykk både i kirka og på gater og torg. Det blir utstilling, torgdag, teologisk-filosofisk forum, byvandring og konsert:

Markering av Oslo Torg!

Markering av Oslo Torg, lørdag 8 september. Dette er et dugnadstiltak mellom mange gode krefter, vi nevner i fleng: Norsk institutt for Kulturminneforskning, Gamlebyen Menighet, Middelalder-Oslo, Norsk Folkeminnelag, Gamlebyen Historielag, Middelalderbyen Oslo, Bjørvika utvikling, Sørenga utvikling, Gamlebyen Sport og Fritid, og flere, i tillegg til Gamlebyen Beboerforening.

Politiet melder at fra kl. 1100 stenges Bispegata vest for Oslo gate for trafikk, dette kan kanskje gi oss en følelse av hvordan det var i dette veikrysset for 1000 år siden, men i allefall vil dette gi oss et inntrykk av hvordan vi ser for oss Oslo Torg i fremtiden.

Om Alnaelva og Follobanen på Saxegården i kveld 19:00. Fri adgang!

Are Erikstad fra Oslo elveforum vill fortelle om Alna-elva og Follobanen i forbindelse med årsmøte til Gamlebyen beboerforening (GBF). Sakser fra innvitasjonen:

GBF INVITERER TIL MØTE I SAXEGÅRDEN

Barnehagen er endelig gjennom politisk behandling

Barnehagen som skal bygges i Konows gate 20, dvs på den tomta som har ligget brakk i flere år nå, er i høst gjennom politisk behandling. Da er det ingenting i veien for å begynne å bygge med mulig opptak til høsten 2012.
Les mer…

Nye blokker i Konowsgate 1-3

Eiendomsspar, dvs Christian Ringnes og co har i flere år ønsket å rive de nederste husene i Konows gate og bygge blokker der. Saken har ligget ferdig til politisk behandling i vel ett års tid, men er blitt utsatt på grunn av at Jernbaneverket har vært usikre på om de trenger tomta som riggområde for Follobanen. Jernbaneverket har nå frafallt ønsket, så da kan saken komme opp til politisk behandling.
Les mer…

"Ny" blokk i Konows gate 67B

Det er planer om å bygge ut Postgarasjen .

SOLHEIM OG JACOBSEN ARKITEKTER AS for KONOWSGATE 67 B ANS c/o Stor-Oslo Management As har sendt inn et planiniativ til Plan og bygg som ligger her

Bakerenga Park - framdrift

Plan og bygg arbeider med planbeskrivelsen for Bakerenga park. Det forløpige planforslaget ligger her

Ilustrasjone er laget av Lars Vedvik Hansen i forbindelse med hans master i landskapsarkitektur og brukes av Bymiljøetaten som skisse til hvordan også de kan tenke seg parken.

Steinalderboplass på Bakerenga

Arkeologen som blei utsendt for å undersøke Bakerenga (den vesle tomta nedved Lodalen bussholdelass som skal bli park), fant en steinalderboplass. Hun var utsendt for å finne Middelalder, og fant steinalder. Dette er jo spennende, og bidrar til å gjøre området vårt enda mer verdifullt.

Det blir mer omfattende utgraving etter hvert. Jeg veit ikke når, men kanskje noe andre veit?

Fabian kommer

Velkommen til St. Halvards plass i Gamlebyen førstkommende onsdag (31. august) kl. 17:00.

Da er det 697-års dagen for Oslo (Gamlebyen) som hovedstad, og det markerer vi med en visjonsvandring. Middelalderforeningen har laget fjesbokinvitasjon. Den ligger HER.

"Drum Explosion" - trommehappening i Kværnerbyen

22. juni kl 20:00 er det klart for årets arrangement i Kværnerbyen!

52 djember (afrikanske trommer) skal framføre variasjoner over Vivaldis “De 4 årstider”.

AKEDAG!

Vi inviterer alle unga i skrenten med foreldre og lager akedag førstkommende søndag 13 februar fra kl 13-15 i Terrasseparken, med løyper, startnummer og diplom! Det blir et lite bål, så pakk ned pølser og akebrett!

Spennende møte på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar 19.00

Etablering av Oslo torg i krysset Bispegata x Oslo gate ble enstemmig vedtatt av bystyret 27. januar 2010. Torget er mellom temaene som skal drøftes i Hallvardssalen på Gamlebyen skole tirsdag 25. januar.

Interesseforeningen Oslos Middelalder innviterer til møte i Hallvardssalen på Gamlebyen skole siste tirsdag i januar. Kulturbyråd Torger Ødegaard (Høyre) vil innlede om byrådets tanker om utviklingen av Oslo middelalderby.

Enstemmig vedtak om Gamlebyen ring

Trikken blir liggende rundt Middelalderbyens mest
sårbare områder. Ekebergbanens to linjer tar hver sin streng fra Oslo S: den ene følger traseen rundt Middelalderparken med Vannspeilet; den andre følger Schweigaards gate – Oslo gate som i dag. I tillegg tar en av byens øvrige trikkelinjer en loop om ringen. Det gir fordoblet kapasitet på begge strenger. Loopmuligheten (Gamlebyen ring) vil også være nyttig ved avvikssituasjoner – planlagte og uforutsette.

En samlet samferdsels- og miljøkomité gikk 12. januar 2011 inn for å utrede alternativ trasé for Fjordtrikken i Bjørvika slik at den kan danne en trikkering i Gamlebyen – sammen med trikkesporet i Schweigaardsgate.

Det var på forhånd nokså sikkert at Rødt, SV, Ap og Venstre ville gå inn for å utrede trikkeringen, men at Høyre og Frp skulle vende tommelen opp, var litt av en overraskelse.

Det er all god grunn til å glede seg over Venstres presise formulering, som altså fikk komiteens enstemmige tilslutning:

Byrådet bes utrede Fjordtrikk i Dronning Eufemias gate og Håkon 5s gate via Sørengautstikkeren fram til Ekebergbanen som et alternativ til linjeføring via Bispegata. En slik utredning skal også omfatte å knytte denne sammen med traseen i Schweigaards gate for å muliggjøre en trikkering i Gamlebyen. Les mer…

Husvildekoloniens julemarked

Utsikten Husvildekoloni har sitt årlige julemarked førstkommende søndag den 5 desember. 10% av salgsinntektene går til et veldedig formål, i tråd med områdets historikk som midlertidig boliger for bostedsløse. Årets julemarked finner sted søndag 5. desember fra kl. 13 til 16. Juletreet tennes kl. 14:30. Sjekk husvildekolonien hyggelige hjemmesider

Ekeberg hageby har fått nytt møtested for kaffetørste, i BLAFRE sin nye butikk

BLAFRE har nettopp åpnet butikk i Ballplassveien 2, med salg av god kaffe, sjokolade fra Sebastian & Bruno m.m. I lokalene har vi også butikk, showroom og kontor for bedriften BLAFRE. Hele sortimentet er tilgjengelig, samt saker og ting som kun selges i butikken – som tekstilene våre i metervare. Produktene selges for øvrig i ca. 500 butikker i en rekke land, men hovedbasen er på Ekeberg.

Åpningstider i desember finner dere her.

Vind i seilene for Gamlebyen ring

Vi har tidligere skrevet om Gamlebyen ring. Vi har også oppretta en fjesbokgruppe som nå har over 1000 medlemmer: facebook.com/gamlebyenring. Forslaget om Gamlebyen ring kommer nesten helt sikkert opp i bystyrets samferdsels og miljøkomité før jul. Forslaget ligger HER. Vi er litt usikre på om det er en orienteringssak, eller om det skal voteres. Uansett er dette spennende. Følg med på fjesboka der vi fortløpende legger ut siste nytt i saken.

Nytt byggeprosjekt inkl. serveringssted i Konowsgate?

Helt nederst i Konowgate er et nytt byggeprosjekt på gang. Viking skal bort og et bygg bestående av nye leiligheter, næringslokaler i 1. egt og et lite torg ut mot gata er planlagt. Og hold dere fast,

her er det visst snakk om et serveringssted også. Om det blir ei ølbule, sushisted, pizzeria, bakeri eller kebabsjappe er uvisst. Kanskje nærmiljøet bør komme med et forslag?

Lysvandring langs Alnaelva i dag

I kveld er det den tradisjonelle lysvandringen langs Alnaelva kl 19 -22.30. Bli med! Det foreløpige programmet for vår vår bydel ligger her

Oslo-Ski traseen kommer ikke hit!

Jernbaneverket har bedt departementet om å få stoppe planleggingen av

alternativ Dyvekes vei, og departementet har sagt ja. De går inn for

Innspill til Pbe ad planforslag for Ekeberg og Brannfjell

Hei alle! 31. august gikk fristen ut for å sende innspill til Planforslag for Ekebergområdet. Under har jeg limt inn innholdet i det vi fikk inn. Mye mer kunne vært tatt med, men det blir sikkert flere sjanser til å uttale seg. Om noen har noe på hjertet som bør med neste gang, “syng ut” i kommentarfeltet.

Les mer…

Ekebergskrenten ve og vel

Følges av 87 medlemmer.

Velforeningen har flat struktur og har som eneste formål å ta vare på miljøet i Ekebergskrenten. Alle inviteres til å være med! Hvis du vil bidra på siden må du melde deg inn.

Området definerer vi som fra nederst i Lodalen hvor Alnaelva opprinnelig buktet seg til opp i lia, forbi de historiske trehusene, til Vallhallveien. I sørvest avgrenser vi området ved byens eldste sykehus, Oslo Hospital.

Les mer om Ekebergskrenten ve og vel

Les mer om Ekebergskrentens historie Mer om sonen

Origo Ekebergskrenten ve og vel er en sone på Origo. Les mer
Annonse